Kỳ thi tốt nghiệp nhìn từ dịch COVID 19: Nên giảm môn hoặc bỏ hẳn kỳ thi

Kỳ thi THPT quốc gia luôn gây áp lực, tốn kém chi phí trong khi tỉ lệ tốt nghiệp lên tới hơn 97% liệu có còn cấn thiết?  Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi THPT quốc gia luôn gây áp lực, tốn kém chi phí trong khi tỉ lệ tốt nghiệp lên tới hơn 97% liệu có còn cấn thiết? Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi THPT quốc gia luôn gây áp lực, tốn kém chi phí trong khi tỉ lệ tốt nghiệp lên tới hơn 97% liệu có còn cấn thiết? Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top