Kỳ thị khách ta ở Hội An: Đồng tiền cửa trước

Chùa Cầu- con đường giao thông độc đạo trong phố cổ, chỉ đi qua được khi có vé tham quan trong tay (ảnh N.T.H).
Chùa Cầu- con đường giao thông độc đạo trong phố cổ, chỉ đi qua được khi có vé tham quan trong tay (ảnh N.T.H).
Chùa Cầu- con đường giao thông độc đạo trong phố cổ, chỉ đi qua được khi có vé tham quan trong tay (ảnh N.T.H).
Lên top