Ký sinh trùng trên những thân tàn ma dại của người bệnh

Không ít bệnh nhân nghèo ở Hà Tĩnh sống nhờ những bữa cơm từ thiện, quần áo từ thiện, trong khi đó đến cái máy giặt vào bệnh viện cũng bị đội giá gấp tới 6 lần. Ảnh: Ái Chi/LĐO
Không ít bệnh nhân nghèo ở Hà Tĩnh sống nhờ những bữa cơm từ thiện, quần áo từ thiện, trong khi đó đến cái máy giặt vào bệnh viện cũng bị đội giá gấp tới 6 lần. Ảnh: Ái Chi/LĐO
Không ít bệnh nhân nghèo ở Hà Tĩnh sống nhờ những bữa cơm từ thiện, quần áo từ thiện, trong khi đó đến cái máy giặt vào bệnh viện cũng bị đội giá gấp tới 6 lần. Ảnh: Ái Chi/LĐO
Lên top