Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kỳ quặc công trình thủy lợi 3.000 tỉ “không biết tưới đâu”

Thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) dù được đầu tư 3.000 tỉ nhưng hiện "chưa biết tưới đâu" (Ảnh: Báo Gia Lai)
Thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) dù được đầu tư 3.000 tỉ nhưng hiện "chưa biết tưới đâu" (Ảnh: Báo Gia Lai)
Thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) dù được đầu tư 3.000 tỉ nhưng hiện "chưa biết tưới đâu" (Ảnh: Báo Gia Lai)
Lên top