Kỷ luật vì “ trộm quần nhỏ” ?!

2 tuần sau sự việc cô gái khỏa thân, Quảng Nam đề nghị công an xác minh danh tính, địa chỉ. Và cô gái sẽ một lần nữa "nổi như cồn" với cái giá bèo "200k" tiền phạt?
2 tuần sau sự việc cô gái khỏa thân, Quảng Nam đề nghị công an xác minh danh tính, địa chỉ. Và cô gái sẽ một lần nữa "nổi như cồn" với cái giá bèo "200k" tiền phạt?
2 tuần sau sự việc cô gái khỏa thân, Quảng Nam đề nghị công an xác minh danh tính, địa chỉ. Và cô gái sẽ một lần nữa "nổi như cồn" với cái giá bèo "200k" tiền phạt?
Lên top