Khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu vaccine COVID-19 là phù hợp

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được một số nước Đông Nam Á sử dụng. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được một số nước Đông Nam Á sử dụng. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được một số nước Đông Nam Á sử dụng. Ảnh: AFP
Lên top