Khủng hoảng rác thải ở Thủ đô: Rác vẫn kẹt trong... rác!

Đã là lần thứ n thủ đô ùn ứ rác, ngập trong rác, khủng hoảng rác. Ảnh: Phạm Đông
Đã là lần thứ n thủ đô ùn ứ rác, ngập trong rác, khủng hoảng rác. Ảnh: Phạm Đông
Đã là lần thứ n thủ đô ùn ứ rác, ngập trong rác, khủng hoảng rác. Ảnh: Phạm Đông
Lên top