Không xử được trùm lâm tặc thì không dẹp được nạn phá rừng

Nạn phá rừng liên tục xảy ra ở Gia Lai. Ảnh: T.T
Nạn phá rừng liên tục xảy ra ở Gia Lai. Ảnh: T.T
Nạn phá rừng liên tục xảy ra ở Gia Lai. Ảnh: T.T
Lên top