Không thiếu thốn đến mức để các cô gái phải thiếu ăn, đi găng tay rách!

Nhiều nữ cầu thủ đang vật lộn giữa một bên là đam mê, một đằng là cuộc sống có khi chỉ 1,3 triệu đồng/tháng. Ảnh: Hoài Thu
Nhiều nữ cầu thủ đang vật lộn giữa một bên là đam mê, một đằng là cuộc sống có khi chỉ 1,3 triệu đồng/tháng. Ảnh: Hoài Thu
Nhiều nữ cầu thủ đang vật lộn giữa một bên là đam mê, một đằng là cuộc sống có khi chỉ 1,3 triệu đồng/tháng. Ảnh: Hoài Thu
Lên top