Không thể rời bỏ “trận địa”

Các phóng viên đang tác nghiệp. Ảnh: TT
Các phóng viên đang tác nghiệp. Ảnh: TT
Các phóng viên đang tác nghiệp. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top