Không thể mua vaccine COVID-19 như thực phẩm chức năng

Astra Zeneca - một loại vaccine đang sử dụng ở Việt Nam. Ảnh: AFP
Astra Zeneca - một loại vaccine đang sử dụng ở Việt Nam. Ảnh: AFP
Astra Zeneca - một loại vaccine đang sử dụng ở Việt Nam. Ảnh: AFP
Lên top