Không thể “delay” các tuyến bay quốc tế được nữa

Nối lại các tuyến bay quốc tế sẽ tác động tích cực đến hàng không nội địa. Ảnh: Hải Nguyễn
Nối lại các tuyến bay quốc tế sẽ tác động tích cực đến hàng không nội địa. Ảnh: Hải Nguyễn
Nối lại các tuyến bay quốc tế sẽ tác động tích cực đến hàng không nội địa. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top