Không thể để thuỷ điện Thượng Nhật tự tung tự tác

Nhà máy thủy điện Thượng Nhật được yêu cầu mở toàn bộ 5 cửa xả nước để ứng phó với bão số 13. Ảnh: Cắt từ clip.
Nhà máy thủy điện Thượng Nhật được yêu cầu mở toàn bộ 5 cửa xả nước để ứng phó với bão số 13. Ảnh: Cắt từ clip.
Nhà máy thủy điện Thượng Nhật được yêu cầu mở toàn bộ 5 cửa xả nước để ứng phó với bão số 13. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top