Không thể cứ mãi bàn biện pháp bảo vệ khi máu hiệp sĩ đã đổ

Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng (trái) - Trưởng nhóm Hiệp sĩ Tân bình - trong một lần bắt cướp.
Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng (trái) - Trưởng nhóm Hiệp sĩ Tân bình - trong một lần bắt cướp.
Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng (trái) - Trưởng nhóm Hiệp sĩ Tân bình - trong một lần bắt cướp.
Lên top