Không thể chỉ ngồi chờ những “người hùng”, những “thiên thần hộ mệnh”

Việc bảo vệ những thiên thần bé nhỏ không là việc của những người hùng-những chú mèo thiên thần hộ mệnh, lại càng không thể trông mong mãi vào “mụ đỡ”. Ảnh minh hoạ
Việc bảo vệ những thiên thần bé nhỏ không là việc của những người hùng-những chú mèo thiên thần hộ mệnh, lại càng không thể trông mong mãi vào “mụ đỡ”. Ảnh minh hoạ
Việc bảo vệ những thiên thần bé nhỏ không là việc của những người hùng-những chú mèo thiên thần hộ mệnh, lại càng không thể trông mong mãi vào “mụ đỡ”. Ảnh minh hoạ
Lên top