Không thể chấp nhận đại úy Nguyễn Thanh Lâm đứng trong lực lượng công an

Nguyễn Thanh Lâm không xứng đáng đứng trong hàng ngũ công an nhân dân Ảnh: cắt từ clip
Nguyễn Thanh Lâm không xứng đáng đứng trong hàng ngũ công an nhân dân Ảnh: cắt từ clip
Nguyễn Thanh Lâm không xứng đáng đứng trong hàng ngũ công an nhân dân Ảnh: cắt từ clip
Lên top