Không thể bất lực để giang hồ chiếm đất dân

Các đối tượng ngang nhiên đến xâm chiếm đất trái phép tại phường Thành Tô, Hải An. Ảnh HH
Các đối tượng ngang nhiên đến xâm chiếm đất trái phép tại phường Thành Tô, Hải An. Ảnh HH
Các đối tượng ngang nhiên đến xâm chiếm đất trái phép tại phường Thành Tô, Hải An. Ảnh HH
Lên top