Không tặng quà, không chiêu đãi sẽ tiết kiệm cả đống tiền

Nhìn những bàn tiệc thừa mứa và nghĩ tới bữa cơm của học sinh miền núi, mới thấy cái tội rất lớn của sự lãng phí. Ảnh: ĐHHH QG LBN.
Nhìn những bàn tiệc thừa mứa và nghĩ tới bữa cơm của học sinh miền núi, mới thấy cái tội rất lớn của sự lãng phí. Ảnh: ĐHHH QG LBN.
Nhìn những bàn tiệc thừa mứa và nghĩ tới bữa cơm của học sinh miền núi, mới thấy cái tội rất lớn của sự lãng phí. Ảnh: ĐHHH QG LBN.
Lên top