Không phải xin lỗi ông Hải mà là xin lỗi dân, thưa quý vị!

Ông Đoàn Ngọc Hải thăm người dân nghèo. Ảnh: Chụp màn hình
Ông Đoàn Ngọc Hải thăm người dân nghèo. Ảnh: Chụp màn hình
Ông Đoàn Ngọc Hải thăm người dân nghèo. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top