Không phải đâu cũng có những con thú để mà xin trợ giúp!

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Từ năm 1869, nơi đây mở cửa thường trực cho công chúng vào xem.  Ảnh Minh Quân
Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Từ năm 1869, nơi đây mở cửa thường trực cho công chúng vào xem. Ảnh Minh Quân
Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Từ năm 1869, nơi đây mở cửa thường trực cho công chúng vào xem. Ảnh Minh Quân
Lên top