Không phải con ai hay bao nhiêu tuổi, mà là có xứng đáng hay không

Lên top