Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không phải cãi trên báo mấy câu là xong chuyện