Không nhầm lẫn gì hết, đó là một cú đánh, thẳng vào mặt

Chỉ vì được yêu cầu thanh toán chiếc xúc xích, người thượng úy công an đã hành xử như thế này đây
Chỉ vì được yêu cầu thanh toán chiếc xúc xích, người thượng úy công an đã hành xử như thế này đây
Chỉ vì được yêu cầu thanh toán chiếc xúc xích, người thượng úy công an đã hành xử như thế này đây
Lên top