Không người dẫn đường, 98 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được không?

Cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) làm việc với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn. Ảnh: CA
Cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) làm việc với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn. Ảnh: CA
Cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) làm việc với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn. Ảnh: CA
Lên top