Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không nên coi đó là thành tích

Ảnh: VNExpress
Ảnh: VNExpress