Không đưa dân từ TP Hồ Chí Minh về địa phương theo kiểu "phong trào"

Người dân trong vùng dịch phải chấp hành quy định giãn cách Ảnh LĐO
Người dân trong vùng dịch phải chấp hành quy định giãn cách Ảnh LĐO
Người dân trong vùng dịch phải chấp hành quy định giãn cách Ảnh LĐO
Lên top