“Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc”

Lên top