Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không còn là “chuyện ở Châu Phi”!