Không có phép màu

Đức giơ ngón tay khi bác sĩ mong em cố gắng (ảnh nhỏ). Ảnh: TTĐPHGMTQG. Và ảnh một ca ghép tim (ảnh minh họa).
Đức giơ ngón tay khi bác sĩ mong em cố gắng (ảnh nhỏ). Ảnh: TTĐPHGMTQG. Và ảnh một ca ghép tim (ảnh minh họa).
Đức giơ ngón tay khi bác sĩ mong em cố gắng (ảnh nhỏ). Ảnh: TTĐPHGMTQG. Và ảnh một ca ghép tim (ảnh minh họa).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM