Không có hai từ “ngoại phạm”

Trạm BOT Cai Lậy đang là điểm nóng. Ảnh: Báo Giao thông.
Trạm BOT Cai Lậy đang là điểm nóng. Ảnh: Báo Giao thông.