Không có chỗ cho quan chức sai phạm "hạ cánh an toàn"

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên không thể "hạ cánh an toàn". Ảnh LDO
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên không thể "hạ cánh an toàn". Ảnh LDO
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên không thể "hạ cánh an toàn". Ảnh LDO
Lên top