Không có chỗ cho những cái chặc lưỡi

Nguyễn Thị Bích Trâm, một cô dâu ở Đắk Lắk đã quyết định tạm hoãn đám cưới để hạn chế dịch bệnh có cơ hội lây lan trong cộng đồng. Ảnh Bích Trâm/LĐO
Nguyễn Thị Bích Trâm, một cô dâu ở Đắk Lắk đã quyết định tạm hoãn đám cưới để hạn chế dịch bệnh có cơ hội lây lan trong cộng đồng. Ảnh Bích Trâm/LĐO
Nguyễn Thị Bích Trâm, một cô dâu ở Đắk Lắk đã quyết định tạm hoãn đám cưới để hạn chế dịch bệnh có cơ hội lây lan trong cộng đồng. Ảnh Bích Trâm/LĐO
Lên top