Không chỉ Trấn Thành là nạn nhân của "cắt cúp" phát ngôn

Trấn Thành lên tiếng về phát ngôn tranh cãi. Ảnh: NSCC.
Trấn Thành lên tiếng về phát ngôn tranh cãi. Ảnh: NSCC.
Trấn Thành lên tiếng về phát ngôn tranh cãi. Ảnh: NSCC.
Lên top