Không chỉ là chuyện cái gạc bỏ quên trong ngực

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở y tế "chui" tại quận 6, TPHCM đã bỏ quên gạc y tế trong ngực bệnh nhân. Ảnh: Thanh tra Sở Y tế TPHCM.
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở y tế "chui" tại quận 6, TPHCM đã bỏ quên gạc y tế trong ngực bệnh nhân. Ảnh: Thanh tra Sở Y tế TPHCM.
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở y tế "chui" tại quận 6, TPHCM đã bỏ quên gạc y tế trong ngực bệnh nhân. Ảnh: Thanh tra Sở Y tế TPHCM.
Lên top