Không chỉ Hà Nội, rác đang thách thức cả nước

Do khu xử lý rác tại bãi rác Nam Sơn bị chặn, tại các chung cư Hà Nội những ngày qua một lượng rác lớn đang bị ùn ứ. Ảnh: Lan Nhi.
Do khu xử lý rác tại bãi rác Nam Sơn bị chặn, tại các chung cư Hà Nội những ngày qua một lượng rác lớn đang bị ùn ứ. Ảnh: Lan Nhi.
Do khu xử lý rác tại bãi rác Nam Sơn bị chặn, tại các chung cư Hà Nội những ngày qua một lượng rác lớn đang bị ùn ứ. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top