Không chỉ báo cáo láo về thiệt hại do bão

Sóng biển đánh sạt bờ biển Sầm Sơn trong cơn bão số 10. Ảnh: X.H
Sóng biển đánh sạt bờ biển Sầm Sơn trong cơn bão số 10. Ảnh: X.H
Sóng biển đánh sạt bờ biển Sầm Sơn trong cơn bão số 10. Ảnh: X.H
Lên top