Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không “bình thường” đâu, thưa Bí thư!