“Không biết cơ quan thống kê xây nhà bằng gì?!”

Giá sắt thép tăng khiến cho nhiều khách hàng kêu than. Ảnh Hương Ánh.
Giá sắt thép tăng khiến cho nhiều khách hàng kêu than. Ảnh Hương Ánh.
Giá sắt thép tăng khiến cho nhiều khách hàng kêu than. Ảnh Hương Ánh.
Lên top