Không ai được phép bao che

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai mở niêm phong kho hàng của Công ty Thuận Phong. Ảnh: QĐND
Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai mở niêm phong kho hàng của Công ty Thuận Phong. Ảnh: QĐND
Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai mở niêm phong kho hàng của Công ty Thuận Phong. Ảnh: QĐND
Lên top