Khởi tố hình sự và phải xử lý thật nghiêm

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing.
Lên top