Khoảng cách 0,25 điểm, Bộ GDĐT đang nợ một lời xin lỗi

Bức vẽ "Quyết tâm" của thí sinh 2 lần trượt ĐH vì thiếu 0,75, thậm chí chỉ 0,25 điểm.
Bức vẽ "Quyết tâm" của thí sinh 2 lần trượt ĐH vì thiếu 0,75, thậm chí chỉ 0,25 điểm.
Bức vẽ "Quyết tâm" của thí sinh 2 lần trượt ĐH vì thiếu 0,75, thậm chí chỉ 0,25 điểm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top