Khi Xuân Bắc mũ cối dép tông chốt đơn ngoay ngoáy

Còn Xuân Bắc hôm nay vừa nhấn mạnh thông điệp: Không phải là giải cứu mà chúng ta đang hỗ trợ việc tiêu thụ nông sản, nâng niu nông sản Việt. Ảnh: Kim Anh
Còn Xuân Bắc hôm nay vừa nhấn mạnh thông điệp: Không phải là giải cứu mà chúng ta đang hỗ trợ việc tiêu thụ nông sản, nâng niu nông sản Việt. Ảnh: Kim Anh
Còn Xuân Bắc hôm nay vừa nhấn mạnh thông điệp: Không phải là giải cứu mà chúng ta đang hỗ trợ việc tiêu thụ nông sản, nâng niu nông sản Việt. Ảnh: Kim Anh
Lên top