Khi thầy hiệu trưởng quyết “không gù lưng”

Trong họa có phúc, thầy Nguyễn Vạn Phúc, hiệu trưởng trường Bạch Đằng nơi vừa xảy ra thảm họa đổ cây, hôm qua đã nêu lên một bài học liêm sỉ về sự tự trọng.
Trong họa có phúc, thầy Nguyễn Vạn Phúc, hiệu trưởng trường Bạch Đằng nơi vừa xảy ra thảm họa đổ cây, hôm qua đã nêu lên một bài học liêm sỉ về sự tự trọng.
Trong họa có phúc, thầy Nguyễn Vạn Phúc, hiệu trưởng trường Bạch Đằng nơi vừa xảy ra thảm họa đổ cây, hôm qua đã nêu lên một bài học liêm sỉ về sự tự trọng.
Lên top