Khi thành viên phòng chống COVID-19 "rải lông ngỗng" cho dịch vào nhà

Lý Chừ - Thôn đội trưởng, thành viên tổ tuần tra kiểm soát COVID-19 cùng lực lượng Biên phòng làm “nội gián” đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: CACC.
Lý Chừ - Thôn đội trưởng, thành viên tổ tuần tra kiểm soát COVID-19 cùng lực lượng Biên phòng làm “nội gián” đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: CACC.
Lý Chừ - Thôn đội trưởng, thành viên tổ tuần tra kiểm soát COVID-19 cùng lực lượng Biên phòng làm “nội gián” đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: CACC.
Lên top