Khí phách Đà Nẵng

Sau khi thực hiện cách ly xã hội, bãi biển Đà Nẵng lập tức vắng người. Ảnh: Thanh Hải
Sau khi thực hiện cách ly xã hội, bãi biển Đà Nẵng lập tức vắng người. Ảnh: Thanh Hải
Sau khi thực hiện cách ly xã hội, bãi biển Đà Nẵng lập tức vắng người. Ảnh: Thanh Hải
Lên top