Khi “nhà thuốc thế giới” cũng... hôn mê vì COVID-19

Cảnh hoả táng bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Cảnh hoả táng bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Cảnh hoả táng bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top