Khi “nhà nuôi chim” khánh thành, cũng xe biển xanh

Xe biển xanh xếp hàng đi ăn tiệc nhà nuôi chim. Ảnh TPO
Xe biển xanh xếp hàng đi ăn tiệc nhà nuôi chim. Ảnh TPO
Xe biển xanh xếp hàng đi ăn tiệc nhà nuôi chim. Ảnh TPO
Lên top