Khi người nghèo "lọt lưới" chính sách: Ly sữa đắng, bìa đậu chát

Bữa cơm với vài bìa đậu dim mặn chát hay những đứa trẻ thực sự nghèo không được uống sữa vì thiếu sổ nghèo chỉ đang phản ánh tình trạng người nghèo lọt lưới chính sách (Ảnh: HAT)
Bữa cơm với vài bìa đậu dim mặn chát hay những đứa trẻ thực sự nghèo không được uống sữa vì thiếu sổ nghèo chỉ đang phản ánh tình trạng người nghèo lọt lưới chính sách (Ảnh: HAT)
Bữa cơm với vài bìa đậu dim mặn chát hay những đứa trẻ thực sự nghèo không được uống sữa vì thiếu sổ nghèo chỉ đang phản ánh tình trạng người nghèo lọt lưới chính sách (Ảnh: HAT)
Lên top