Khi nghi phạm hiếp dâm là “ông chú ruột”

Nghi phạm hiếp dâm trẻ em là chú ruột, ở cùng địa chỉ và từng nhận án tù vì tội hiếp dâm trẻ em. Ảnh: CTV/LĐO
Nghi phạm hiếp dâm trẻ em là chú ruột, ở cùng địa chỉ và từng nhận án tù vì tội hiếp dâm trẻ em. Ảnh: CTV/LĐO
Nghi phạm hiếp dâm trẻ em là chú ruột, ở cùng địa chỉ và từng nhận án tù vì tội hiếp dâm trẻ em. Ảnh: CTV/LĐO
Lên top