Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi năng suất lao động Việt thấp hơn cả Lào

Năng suất lao động của người Việt Nam bị đánh giá thấp hơn của Lào. (ảnh minh họa: Q.C)
Năng suất lao động của người Việt Nam bị đánh giá thấp hơn của Lào. (ảnh minh họa: Q.C)